Lukmançylyk enjamynyň çözgütleri

EPLC6045

Gysga düşündiriş:

Uçaryň we birleşdirilen bölek we elektrod bölegi ýaly tekizligiň we egrilen ýerüsti lukmançylyk gurallarynyň lazer mikromachinasiýasy


Önümiň jikme-jigi

TehnikiParametrler:

 

Iň ýokary iş tizligi 300mm / s (X1) mm 100mm / s (X2 ; mm 50mm / s (Y) mm 50mm / s (Z) r 600rpm (θ)
Positionerleşiş takyklygy ± 3um (X1) ; um 5um (X2 ; um 3um (Y) um 3um (Z) ar 15arsek (θ)
Gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy ± 1um (X1) ; um 3um (X2 ; ; um 1um (Y) um 1um (Z) ar 3arcsec (θ)
Tikiş giňligini kesmek 20um ~ 30um ;
Işleýän material 304 & 316L & Ni-Ti & L605 & Al & Gu & Li & Mg & Fe we ş.m.
Turbanyň boş uzynlygy <2,5 m (goldaw gurallary düzülip bilner);
Diwaryň galyňlygyny gaýtadan işlemek 0 ~ 1.5 ± 0.02 mm ;
Turbany gaýtadan işlemek aralygy Φ0.3 ~ .57.5 & Φ1.0 ~ .016.0 ± 0.02 mm ;
Uçarlary gaýtadan işlemek aralygy 200mm (300mm) * 100mm ;
gaýtadan işlemek aralygy 0 ~ 300mm & 0 ~ 600mm (has uzyn önümler segmentlere bölünip gaýtadan işlenip bilner
usuly);
Artykmaç materialyň uzynlygy 60mm ;
Lazer görnüşi Süýüm lazeri;
Lazer tolkun uzynlygy 1030-1070 ± 10nm ;
lazer güýji Saýlaw üçin 200W & 250W & 300W & 500W & 1000W & QCW150W;
Enjamlaryň elektrik üpjünçiligi 220V ± 10%, 50Hz ; AC 25A (esasy tok öçüriji);
Faýl formaty DXF & DWG & STP & IGS ;
Enjamlaryň ölçegleri 1200mm (& 1800mm) x1300mmx1750mm ;
Enjamlaryň agramy 1500Kg ;

EPLC6045

2

Güýçli uýgunlaşma
Laz lazer gury kesmek we çyg kesmek, burawlamak we ýeri we beýleki nepis işlemek mümkinçilikleri bilen
Machine 304 & 316L & Ni-Ti & L605 & Li & Mg & Al & Cu & Fe & Keramika we beýleki materiallar
Machine Maşyn tekizligi we egrilen ýer gurallary bolup biler
Double Iki pozisiýa we maşyn görüşini kesgitlemek we kabul etmek we ýapmak, awtomatiki ýüklemek we düşürmek ulgamy we dinamiki gözegçilik we beýleki gabat gelýän funksiýalary üpjün etmek
Self Özbaşdak işlenip düzülen uzyn we gysga fokus uzynlygy bilen ýiti we tekiz burunly we täjirçilik taýdan elýeterli lazer kesiji kellesi bilen utgaşdyrylan inçe lazer kesiji kellesi.
Lazer Özbaşdak işlenip düzülen 2D & 2.5D & 3D CAM programma üpjünçiligi ulgamy bilen enjamlaşdyryldy
Ergonomikanyň dizaýn düşünjesine eýeriň, näzik we gysga
Arza çäkleri :
Gaty endoskop we ultrases sesli skelpel, endoskop we ştapel we tikiş enjamy, ýumşak buraw we meýilleşdiriji we deşilen iňňe we burun burawy ýaly hirurgiki we ortopediki gurallaryň lazer mikromachinasiýasy
Highokary takyk işlemek :
Small Kiçijik kesiş tikişi: 18 ~ 30um
IgHokary işlemegiň takyklygy: ≤ ± 10um
Ision Kesişiň gowy hili: burma we tekiz kesme ýok
IgHokary işleýiş netijeliligi: bir gapdal turba diwaryndan bir gezeklik kesmek we üznüksiz awtomatiki iýmitlendiriş

KOKO

Çeýe dizaýn
Er Ergonomikanyň dizaýn düşünjesine eýeriň, näzik we gysga
Machine Maşynyň görüş ulgamynyň islege bagly funksiýasyny, lazeriň dinamiki işleýiş prosesine real wagt gözegçilik etmek üçin beriň
Software Programma üpjünçiligi we apparat funksiýalary çeýe gabat gelýär, şahsylaşdyrylan funksiýa konfigurasiýasyny we akylly önümçilik dolandyryşyny goldaýar
Comp Innowasiýa dizaýnyny komponent derejesinden ulgam derejesine goldaw beriň
Type Açyk görnüşli dolandyryş we lazer mikromachining programma üpjünçiligi ulgamy işlemek aňsat we içgin interfeýs


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň