Lukmançylyk enjamynyň çözgütleri

Lukmançylyk stenti YC-SLC300 üçin lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Arealaňaç metal stentiň we koronar arteriýa stenti we damar süzgüji ýaly lazer bilen örtülen stentiň lazer mikromahinasiýasy


Önümiň jikme-jigi

YC-SLC300

YC-SLC300

TehnikiParametrler:

Iň ýokary iş tizligi ; 100mm / s (Z) r 600rpm option θ option warianty üçin 300mm / s (X) ; 100mm / s (Y)
Positionerleşiş takyklygy Option 1um (X) um 3um (Y option opsiýa üçin ; ± 3um (Z) ar 15arcsec (θ) option
Gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy Opion ± 1um (Z) ar 3arcsec (θ option opsiýasy üçin ± 0.2um (X) um 1um (Y option
Dikiş giňligini kesmek 15um ~ 25um
Güýçlendirmek giňliginiň yzygiderliligi <± 5um ;
Işleýän material 316L & Ni-Ti & L605 & Fe & Mg & Zn we beýleki garyndy materiallary
Turbanyň boş uzynlygy <2.5m (ýöriteleşdirilen goldaw gurallary)
Diwaryň galyňlygyny gaýtadan işlemek 0 ~ 0.3 ± 0.02mm ;
Turbanyň diametri gaýtadan işlemek Φ0.1 ~ .57.5 ± 0.02mm ;
 Processingeke işleýiş aralygy 0 ~ 300mm (has uzyn önümler segmentlere bölünip işlenerusuly);
Lazer görnüşi Süýüm lazeri;
Lazer tolkun uzynlygy 1030-1070 ± 10nm ;
lazer güýji Saýlaw üçin 100W & 200W & 300W;
Enjamlaryň elektrik üpjünçiligi 220V ± 10%, 50Hz ; AC 20A (esasy tok öçüriji);
Faýl formaty DXF 、 DWG ;
Enjamlaryň ölçegleri 2000mmx1000mmx1600mm ;
Enjamlaryň agramy 1500Kg ;

Mysal sergisi:

316L & L605 (1)

316L & L605 ýalaňaç
metal koronar stent  

316L & L605 (2)

Ni-Ti- Φ 2.7mm-
WT0.2mm koronar stent

316L & L605 (1)

L605-Φ1.8mm-WT0.15mm
derman bilen örtülen koronar stent
mikrostrukturasy

316L & L605 (3)
316L & L605 (4)
316L & L605 (2)

Ni-Ti- mm 2mm-L100mm
-WT0.2mm koronar
stent

Ni-Ti- 4 3.4mm-WT0.2mm
koronar stent

Φ2.03mm-WT0.2mm
wenoz süzgüç mikrostrukturasy

Arzasbaşar

Are Koronar arteriýa stenti we damar süzgüji ýaly ýalaňaç metal stentiň we derman bilen örtülen stentiň lazer mikromachinasiýasy

Precokary takyk işlemek

օ Kiçijik kesiş tikişiniň ini: <20um

Machineokary işleýiş takyklygy: ≤ um 5um

Inc Kesmegiň gowy hili: burma we tekiz kesme ýok

Machineokary işleýiş netijeliligi: bir gapdal turba diwaryndan bir gezeklik kesmek we üznüksiz awtomatiki iýmit maşynlary

Strong uýgunlaşma

Lazer Lazer gury kesmek, çygly kesmek we burawlamak, kör ýeri we beýleki nepis işlemek tehnologiýasyna eýe bolmak

Equ Deň diametrli turbanyň, üýtgeýän diametrli turbanyň we uçar guralynyň merkezi, dik we goşma açylyş aýratynlyklaryny işlemegi goldaň

31 316L & Ni-Ti & L605 & Fe & Mg & Zn we beýleki garyndy materiallaryny öndürip biler

D D görnüşli takyk we ER seriýaly çukur we üç eňekli we beýleki takyk inçe diwarly turba gysgyç ulgamy bilen gabat gelýär

Self Öz-özüne uýgunlaşýan görnüşe çydamlylyk üýtgemegi bilen birleşdirilen takyk inçe diwarly turba şkafynyň ýeň goldaw ulgamyny kabul ediň

Thin Takyk inçe diwarly turbanyň yzygiderli awtomatiki iýmitleniş we gury / çyg kesmek we möhürlemek materialynyň takyk shemasyny üpjün ediň

Lazer Özbaşdak işlenip düzülen 2D & 2.5D & 3D CAM lazer mikromachinin üçin programma üpjünçiligi ulgamy bilen enjamlaşdyryldy

Çeýe dizaýn

Er Ergonomikanyň dizaýn düşünjesine eýeriň, näzik we gysga

Machine Lazer dinamiki işleýiş prosesine onlaýn wagtlaýyn gözegçilik etmek üçin maşyn görmek ulgamy bilen enjamlaşdyrylan

Software Programma üpjünçiligi we apparat funksiýalary çeýe gabat gelýär, şahsylaşdyrylan funksiýa konfigurasiýasyny we akylly önümçilik dolandyryşyny goldaýar

Comp Innowasiýa dizaýnyny komponent derejesinden ulgam derejesine öňe sürmek

Type Açyk görnüşli dolandyryş we lazer mikromachining programma üpjünçiligi ulgamy işlemek we içgin interfeýs aňsat

Tehniki şahadatnama

օ CE

օ ISO9001

13 ISO13485


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň