Lukmançylyk enjamynyň çözgütleri

 • TLM500

  TLM500

  Gaty endoskop we ultrases sesli skelpel, endoskop we ştapel we tikiş enjamy, ýumşak buraw we meýilleşdiriji we deşilen iňňe we burun burawy ýaly hirurgiki we ortopediki gurallaryň lazer mikromachinasiýasy

 • Endoskop ýylan süňküniň lazer işleýiş merkezi

  Endoskop ýylan süňküniň lazer işleýiş merkezi

  Urologiýa endoskopy we holedoho endoskopy we gastroentero endoskopy we anorektal endoskopy we beýleki lukmançylyk endoskopy, senagat endoskopy we elektron endoskopy üçin ýylan süňküniň lazer mikromahinasiýasy

 • Lukmançylyk stenti YC-SLC300 üçin lazer kesiji maşyn

  Lukmançylyk stenti YC-SLC300 üçin lazer kesiji maşyn

  Arealaňaç metal stentiň we koronar arteriýa stenti we damar süzgüji ýaly lazer bilen örtülen stentiň lazer mikromahinasiýasy

 • EPLC6045

  EPLC6045

  Uçaryň we birleşdirilen bölek we elektrod bölegi ýaly tekizligiň we egrilen ýerüsti lukmançylyk gurallarynyň lazer mikromachinasiýasy

 • TLM600

  TLM600

  Gaty endoskop we ultrases sesli skelpel, endoskop we ştapel we tikiş enjamy, ýumşak buraw we meýilleşdiriji we deşilen iňňe we burun burawy ýaly hirurgiki we ortopediki gurallaryň lazer mikromachinasiýasy