Çanjou Jingyuzhou Intelligent Technology Co., Ltd. - pudagyň öňdebaryjysy

Çanjou Jingyuzhou Intelligent Technology Co., Ltd. - pudagyň öňdebaryjysy

Topar, lazer mikro gaýtadan işleýiş we birleşdirilen gaýtadan işlemek ulgamlary, esasy funksional modullar we lukmançylyk, elektron we ulanylýan takyk awtomatlaşdyryş ulgamlary, gözleg, önümçilik, satuw, satuwdan soňky we ýokary derejeli enjamlary gaýtadan işlemek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana. beýleki meýdanlar.Halkara ýokary derejeli lukmançylyk enjamlarynyň üçünji sessiýasyny görenler, topar kompaniýasy bilen gyzyklanmaly.Önümleri we hyzmatlary barada has giňişleýin öwrenmäge rugsat ediň
Lukmançylyk enjamlary üçin lazer mikromachin ulgamy

Topar kompaniýasynyň gözleg we ösüş topary, kollej gözleglerinden başlap, işe, telekeçilige we senagatlaşmaga çenli 15 ýyllyk tejribe toplady we çyzykly ok, aýlaw oky, takyk hereket platformasy ýaly oňyn we modully önümleriň dizaýn düşünjesini berjaý etmegini dowam etdirýär, lazer kesiji kellesi, lazer signal gözegçiligi, takyk gurallar we armatura we beýleki esasy funksional komponentler Üç ok, dört ok we bäş ok lazer mikro gaýtadan işleýän ýörite enjamlar we komponent derejesinden dürli görnüşli lukmançylyk enjamlary üçin awtomatlaşdyryş ulgamlaryny goldaýan we garaşsyz we gözegçilikde saklanýan esasy tehnologiýa gözleglerine we ösüşine we önümçilik prosesine ulgam derejesindäki import çalyşmagy, garaşsyz innowasiýa tehnologiýasyna we hyzmatlara esaslanýar.

Jing uzuzhou şu wagta çenli 50 oýlap tapyş, peýdaly model patenti we 8 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyna eýe bolup, ýalaňaç metal stentler, neşe örtükli stentler, biologiki dokuma in engineeringenerçilik stentleri, metal zaýalanmak stentleri ýaly lazer mikro gaýtadan işlemegi we innowasion hyzmat ulgamy çözgütlerini üpjün edýär. , çeýe deňiz tolkun turbalary, süzgüçler, interwensiýa klapan stentleri, ösýän halkalar, daş çykarmak üçin gök we ş.m. Kompaniýanyň içerki bazardaky paýy bilen lazer mikro gaýtadan işlemek we çylşyrymly lukmançylyk enjamlarynyň innowasiýa hyzmatlary pudagynda 210-dan gowrak hyzmatdaşy bar. 50% -den gowrak.

Bularyň hemmesi şu gün üçin ~ Indiki gezek Topar kompaniýasynyň beýleki önümleri we hyzmatlary bilen tanyşdyraryn.


Iş wagty: Noýabr-21-2022